หน้าหลัก    
   

 

โปรแกรมวัคซีนในสุนัข

*******

Chanasorn Chanasorn Poodendaen ได้แชร์โพสต์ของเรา
 

โปรแกรมวัคซีนในสุนัข

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด คือ ช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลงจนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกายไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของวัคซีน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ ๖-๘ สัปดาห์ หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆ ลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรค และป่วยเป็นโรคได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีนเร็วเกินไประดับภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น เราจึงควรให้ลูกสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ ๖-๘ สัปดาห์ และสามารถฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้เมื่อลูกสุนัขอายุ ๓ เดือนขึ้นไป

อายุ โปรแกรม

4-6 สัปดาห์ ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพ
6-8 สัปดาห วัคซีนรวม 5 โรค (โรคไข้หัด ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ เลป โตสไปโรซิสและหลอดลมอักเสบติดต่อ)ครั้งที่ 1 และถ่ายพยาธิ

10 สัปดาห์ วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 2 และถ่ายพยาธิ
12 สัปดาห์ วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่่ 3 และวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1 ถ่ายพยาธิ

14 สัปดาห์ เริ่มป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ (ป้องกันทุกๆ 1.5 เดือน)
24 สัปดาห์ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 2 ถ่ายพยาธิ

หลังจากนั้นจะฉีดวัคซีนรวมและพิษสุนุขบ้า ปีละ 1 ครั้ง ตลอดชีวิต และถ่ายพยาธิ ทุก ๆ 3 เดือน

ข้อดีของการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดในการป้องกันโรค การฉีดวัคซีนใช้ป้องกันโรคสำหรับสุนัข วัคซีนจะมีทั้งเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอยู่ แต่เป็นเชื้อที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เมื่อสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสุนัขจะผลิตสารพิเศษที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้บอดี้ ซึ่งทำหน้าที่ี่ต่อสู้เชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีียที่ก่อโรคถ้าสุนัขได้รับเชื้อโรคนั้นๆ อีกภายหลัง ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะช่วยทำลายเชื้อที่ก่อโรคให้กับสุนัขได้

 

เครดิต - บ้านรักหมาศาลายา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
 
web counter
Top!
Top!