หน้าหลัก    
   

 

ลักษณะความเป็นพิเศษจำเพาะ(หมาพราน)

สุนัขไทยหลังอาน Thai ridgeback dog

*******

บันทึกสมุดข่อยโบราณ ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม แห่งกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๑๗๐

"สุนัขตัวมันใหญ่ มันสูงเกินสองศอก มีสีต่างๆ ไม่ซ้ำกัน มันมีขนที่หลังกลับ มันร้ายมันภักดีต่อผู้เลี้ยงมัน มันหากินขุดรูหาสัตว์เล็กๆ มันชอบตามผู้เลี้ยงไปป่าไปหากิน มันได้สัตว์ มันจะนำมาให้เจ้าของ มันภักดีบ้านเรือน มันรักหมู่พวกของมัน มันไปกับเจ้าของมันถึงต้นยางมีน้ำมัน มันมีกำลังกล้าหาญไม่กลัวใคร ธาตุสีทั้งหลายก็เป็นสุวรรณรัชตะชาด มันมีโคนหูสูง มันมีหางเป็นดาบชาวบ้าน ถ้าผู้ใดมีไว้ในครอบครองจะได้รับความภักดีจากมัน"

 

สุนัขไทยหลังอานที่มีความสามารถพิเศษในการล่าหรือต่อสู้กับสัตว์มีพิษ เช่น งู หนู ตะขาบ และสัตว์มีพิษต่างๆ สามารถนำทางเมื่อเข้าป่า ล่าสัตว์ มีความกล้าหาญช่วยปกป้องอันตรายจากสัตว์มีพิษ เป็นความสามารถพิเศษจำเพาะ ส่วนใหญ่สุนัขถูกเลี้ยงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติตามวิถีชีวิตในชนบททั่วไป และในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่มีสัตว์มีพิษอยู่จำนวนมาก ทำให้สุนัขมีความสามารถพิเศษมีความแข็งแรง รวดเร็ว ว่องไว โดยเฉพาะความสามารถพิเศษในการล่าชาวบ้านในชนบทเรียกสุนัขที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าวว่า"หมาพราน" อาจมีลิ้นสีดำทั้งแผ่นหรือลิ้นมีปานสีดำ เป็นเสน่ห์ยิ่งนัก

 

 

**ภาพประกอบ : เพชรอุดร ไทยหลังอาน

 
web counter
Top!
Top!